Duurzame Logistiek

Acht toonaangevende Nederlandse transportondernemers publiceren vandaag hun duurzaamheidverslag waarin voor het eerst ook de CO2 uitstoot van het wagenpark is opgenomen. Dit doen zij in het kader van het ‘Carbon Footprint’ project; een samenwerking tussen werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en het Connekt-programma Duurzame Logistiek.

Duurzame Logistiek
Duurzame Logistiek

Duurzame Logistiek

Acht toonaangevende Nederlandse transportondernemers publiceren vandaag hun duurzaamheidverslag waarin voor het eerst ook de CO2 uitstoot van het wagenpark is opgenomen.

Dit doen zij in het kader van het ‘Carbon Footprint’ project; een samenwerking tussen werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en het Connekt-programma Duurzame Logistiek.

Investeringen
De afgelopen maanden hebben de acht vervoerders (Albert Keijzer B.V., Bas Logistics, Den Hartogh Logistics, H.Z. Transport B.V., H&S, Jan de Rijk, Rutges Cargo, Vos Logistics) veel tijd en geld geïnvesteerd om de CO2 uitstoot van hun bedrijf in kaart te brengen.

Aan de hand van de resultaten kunnen de 8 ondernemers maatregelen nemen om de uitstoot van CO2 terug te dringen en de effectiviteit van maatregelen beoordelen.

Commitment
Met deze rapportage laat de transportsector zien dat het ernst is met de duurzaamheidsdoelstellingen. Het project komt voort uit het sectorakkoord ‘Duurzaamheid in beweging’ waarin partijen zich gezamenlijk committeren om tot duurzame mobiliteit in 2020 te komen. KNV en Duurzame Logistiek/Connekt verwachten dat steeds meer (transport)ondernemers de komende jaren de bedrijfsvoering duurzamer zullen inrichten en verantwoorden.

Voortzetting
Met de publicatie van de verslagen wordt het Carbon Footprint project afgesloten. De 8 transportondernemers hebben echter aangegeven de CO2 uitstoot ook voor de toekomst te blijven meten zodat een helder beeld ontstaat van zowel de uitstoot als de inzet voor een duurzame bedrijfsvoering.

Dit project is in lijn met de recent verschenen handreiking ‘Zicht op CO2’ voor het meten van CO2 en andere emissies in logistiek. Deze handreiking is uitgebracht door het programma Duurzame Logistiek/Connekt.