Vervoersconditie

Quick en Quality Couriers Sneltransport Koerier Spoed levering Breda Gilze Rijen
Quick en Quality Couriers Contractvervoer

Op onze werkzaamheden zijn (indien niet anders vermeld) van toepassing:

* De CMR condities bij Internationaal transport

* De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten (AVK)(AVC) en de Transport & Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden (laatste versies) gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

CMR is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg). De CMR is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij de conventie aangesloten land.

De CMR is ook geldig bij een binnenlands transport als onderdeel van een internationaal transport. De CMR is dwingend recht (art. 41 CMR), er mag niet door partijen vanaf worden geweken.

De AVC 2002 beschrijven uitgebreid de condities waaronder het vervoer wordt aangenomen en wat de verplichtingen van zowel de afzender, de ontvanger en de vervoerder zijn. Verplichtingen die de AVC 2002 aan de afzender stellen:

De meest belangrijke verplichtingen die de AVC 2002 aan de afzender stellen zijn: De vervoerders te informeren over de aard van de goederen en de behandeling daarvan voorzover zij van belang zijn voor de vervoerder.