Vervoer of Transport

Vervoer of Transport is het verplaatsen van personen of goederen (juridisch “zaken”). Dit kan met bijvoorbeeld de auto, fiets, trein, per vliegtuig, enzovoorts.Bij vervoer kan het gaan om tastbare zaken van dingen (bijvoorbeeld goederenvervoer), vloeistoffen (bijvoorbeeld olietransport), gassen ( b.v. aardgas), dieren (bijvoorbeeld veetransport) of mensen (personenvervoer), maar ook om niet direct tastbare zaken zoals energie (bijvoorbeeld elektriciteitstransport of warmtetransport) of informatie (bijvoorbeeld datatransport).

Vervoer of transport
Vervoer of transport

Vervoer of Transport is het verplaatsen van personen of goederen (juridisch “zaken”). Dit kan met bijvoorbeeld de auto, fiets, trein, per vliegtuig, enzovoorts.

Bij vervoer kan het gaan om tastbare zaken van dingen (bijvoorbeeld goederenvervoer), vloeistoffen (bijvoorbeeld olietransport), gassen ( b.v. aardgas), dieren (bijvoorbeeld veetransport) of mensen (personenvervoer), maar ook om niet direct tastbare zaken zoals energie (bijvoorbeeld elektriciteitstransport of warmtetransport) of informatie (bijvoorbeeld datatransport).

Voor het vervoer wordt gebruikgemaakt van vervoersmiddelen. Elk type vervoer kent hiervoor zijn eigen specifieke vervoersmiddel(en). Het proces van verplaatsingen wordt verkeer genoemd. Bij deze vormen van vervoer verandert het vervoermiddel van plaats en daarmee de zaken. Maar er is ook vervoer door middel van vervoermiddelen die op hun plaats blijven, zoals pijpleidingen, kabels, e.d.

Het woord “transport” is samengesteld uit het Latijnse trans dat over betekent, en portare, wat dragen betekent. Ook kan gewezen worden op de link tussen “trans” (doorheen) en “porta” (poort), waardoor het begrip zeehaven (“seaport”) een duidelijke betekenis krijgt als “zeepoort”. Transport bijgevolg kan dus evengoed begrepen worden in de zin dat goederen, personen en data met behulp van dragers EN door interfaces (knooppunten, poorten) hun uiteindelijke bestemming bereiken.

Goederenvervoer
Goederenvervoer per modaliteit in Nederland (bron:CBS / AVV)Goederenvervoer is het verplaatsen van goederen over de weg per vrachtauto, het water per schip, spoorrails per trein, door de lucht per vliegtuig en door pijpleidingen. Goederenvervoer kan deel uitmaken van logistieke dienstverlening.

In het goederenvervoer is de informatiebehoefte zeer belangrijk. Er is ook een verschuiving te zien hoe deze informatie beschikbaar wordt gesteld. Een standaard is EDI, Electronic Data Interchange Goederen worden voor statistieken meestal onderverdeeld in groepen. Een veel gebruikte Europese indeling is de NSTR.